Marangozdan da Öte-4

İncil, İsa Mesih  hakkındaki başlıca tarihsel kaynaktır. On dokuzuncu ve yirminci yüzyılda birçok eleştirmen, İncil belgelerinin güvenilirliğine saldırmıştır. Tarihsel temeli olmayan ya da arkeolojik...

Marangozdan da Öte-3

Birçok kişi Mesih’e iman etmemek için, “Bilimselliği kanıtlanmayan hiçbir şey gerçek ya da kabul edilmeye değer değildir” görüşünü dile getiriyor. Ne var ki hiç...

Marangozdan da Öte-2

Mesih İsa'nın Tanrı olduğunu iddia etmesi, günümüz kuşkucularının, O'nun yalnızca iyi bir ahlakçı ya da büyük şeyler söyle-yen bir peygamber olduğu düşünceleriyle çakışıyor. Bu dü-şünceler...

Marangozdan da Öte-1

Yakın zamanda, Los Angeles’te bazı kişilerle konuşuyordum. Onlara, “Sizce, İsa Mesih kimdir?” diye sordum. Mesih İsa’nın büyük bir din önderi olduğu yanıtını verdiler. Bu konuda...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-10

MESİH'İN TANRISALLIĞI ÜZERİNE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER Bazı dini sistemlerin, İsa Mesih'in tanrısallığına nasıl yaklaştıklarını özetlemenin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu konu üzerine daha ayrıntılı bir araştırma yapmak...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-9

Bart Larson, Mesih İnancı'nın anlamını çocukken (pazar günleri aldığım kilise öğretişinden de öte) ünlü bir müjdeci olan Billy Graham'ı televizyonda izlerken anlamaya başladım. O...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-8

İSA MESİH SİZİN RAB'BİNİZ MİDİR? Tüm kanıtları inceleyen bir kişinin, İsa Mesih'in tanrısallığına inanıp inanmayacağına karar vermesi gerekir. Kendilerine Mesih İnanlısı diyenlerin de kabul edeceği...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-7

MESİH'İN TANRISALLIĞINA KARŞI DURAN BAZI NEDENLER NELERDİR? Bugün, Mesih'in Tanrısallığına karşı çıkan veya anlama zorluğu çeken birçok insan vardır. Bunlardan bazılarını bu bölümde Kutsal Yazılar...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-6

İlk çağ İnanlılar Topluluğu'nun, İsa Mesih'in Tanrısallılığına olan tanıklığı oldukça açıktır. İlk kilise babalarının ve düşünürlerinin yazdıklarına bakarak, bu üstün öğretiye inandıklarını kanıtlayabiliriz. Kilise babalarının yazmış...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-5

TANRI, İSA MESİH’TE İNSAN OLDU Kutsal Yazılar Mesih İsa'nın hem tam olarak insan, hem de tam olarak Tanrı olduğunu Öğretir. Pavlus, "Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-4

İSA MESİH TANRI'NIN YETKİSİNE SAHİPTİR Tanrı'nın Mesih İsa'da olan yetkisi, Mesih'in tapınılma hakkını üzerine almasında görülür. Mesih İsa ayrıca, Kendisini diriltme gücüne sahip olduğunu ve...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-3

İSA MESİH TANRI’NIN ÖZELLİKLERİNE SAHİPTİR Tanrı eşsizdir. Sadece Tanrı yaratılmamıştır. O, tüm evrenin yaratıcısıdır. O yaratılışın bir parçası değil, kaynağıdır. Tüm yaradılışta Tanrı’nın el işini...

Mesih İsa’nın Tanrılığı-2

İSA MESİH TANRI’NIN İSİM VE UNVANLARINA SAHİPTİR Mesih’in Tanrısallığıyla ilgili en büyük tartışmalardan biri, İsa’nın yaşadığı zamanlarda gerçekleşmiştir. Mesih İsa, Eski Antlaşma’da Tanrı için kullanılan isimleri...

Etiket: Mesih İsa'nın Tanrılığı

En Son Makaleler

Diriliş Gerçeği-8

O YAŞAMIMI DEĞİŞTİRDİ “Diriliş ve yaşam Ben'im. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek.” İsa Mesih “İsa Mesih, insanlığı hiç bir zaman son üç ya da dört kuşaktaki kadar bu kadar yaygın ve bu kadar...