Müthiş Plan

-

Bazen dünyanın bozulmuş olduğunu hissediyor musunuz? Sanki bir şeyler doğru gitmiyor, değil mi?

Ama biz insanlar O’ndan uzaklaşıp kendi yolumuzdan giderek Tanrı’ya isyan ettik.
Bu yüzden dünya bozuldu ve biz de bozulduk.

Kutsal Kitap’ta açıklandığı gibi bunun adı günahtır.
Günah davranışlarımızın ötesine geçerek yüreğimizin derinliklerine iner.
İsyanımızın doğal sonucu olarak ölürüz, yani yaşam kaynağından koparız.

Suçluluk, utanç ve kirlilik hissettiğimizde aslında bu kopukluğu hissederiz.
Ancak günahımızı ortadan kaldırmak ya da hayatlarımızı yenilemek
için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur, çünkü kutsal bir Tanrı’dan ayrıldık.
Eğer hikayemiz burada bitseydi, çok trajik olabilirdi, ama Tanrı bir yol açtı!
Başlangıçtan beri bir kurtuluş tasarısı yapmıştı!

Tanrı atalarımıza kendi tasarısını açıkladı.
Kutsal Kitap İbrahim’in Tanrı’nın gözünde doğru bir iman adamı olduğunu söyler.
Tanrı, oğlunu kurban etmeyi kabul eden İbrahim’i bu itaat eyleminden ötürü onurlandırır.
Ama Tanrı İbrahim’i durdurdu ve oğlunun yerine kurban etmesi için ona bir koç sağladı.

Tanrı adildir, biz ölmeyi ve O’ndan ayrı kalmayı hak ediyoruz.
Ama Tanrı bizi seviyor ve O’nunla birlikte sonsuza dek yaşamamızı istiyor.
Tanrı İbrahim’in oğlunun yerine kurban olarak mucizevi bir koç sağladığı gibi,
bizim için de nihai ve kusursuz kurban olarak Mesih İsa’yı sağlamıştır.
İsa Mesih günahlarımızı kaldırır, bizi günahın sonucu olan ölümden özgürleştirir,
ve bizi doğru kılar.

Tümüyle Tanrı olan Mesih İsa, günahlı dünyamızda kusursuz bir yaşam sürmek için tümüyle insan oldu.
Öldüğü zaman, utancımızı ve mâhkumiyetimizi kendi üzerine aldı.
Hak ettiğimiz ölümü kendisi üstlendi.
Üç gün sonra, bir daha asla ölmemek üzere ölümden dirildi.
İşte Müjde budur- Tanrı O’nunla birlikte sonsuza dek yaşamamız için bize bir yol sağladı.
Tanrı O’nunla birlikte sonsuza dek yaşamamız için bize bir yol sağladı.

Tanrı’nın Mesih aracılığıyla sizin için yaptığı bu lütufkâr eyleme iman ettiğiniz zaman,
Tanrı size utancınızın yerine onur, suçunuzun yerine doğruluk verir.
Kutsal Kitap şöyle buyurur, “Günahın ücreti ölüm,
Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa’da sonsuz yaşamdır.”
Ama bu armağan ancak onu kabul ederseniz sizin olacaktır.
Bu armağanı herhangi bir zamanda dua ederek kabul edebilirsiniz.

Rab İsa, Sana ihtiyacım var.
Günahlarımdan beni kurtarmak için kendini kurban sunduğun için Sana şükrederim.
Armağanını kabul ediyorum ve Seni Rabbim ve Kurtarıcım olarak ilan ediyorum.
Günahlarımı bağışladığım ve bana sonsuz yaşam verdiğin için Sana şükrederim.
Hayatımın yönetimini eline al.
Beni olmamı istediğin gibi bir insan yap.
Amin.

 

İsa Mesih Seni SEVİYOR

İsa Mesih’in seni gerçekten sevdiği için çarmıha çıkıp canını verdiğini biliyor muydun? Bunun hakkında daha fazla öğrenmek istermisin ?

Must Read

Baba Onları Bağışla

Mesih İsa’yla birlikte idam edilmek üzere ayrıca iki suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında Mesih İsa’yı, biri sağında öbürü solunda olmak üzere, iki...