Mesih İsa’nın Tanrılığı-7

MESİH’İN TANRISALLIĞINA KARŞI DURAN BAZI NEDENLER NELERDİR?

Bugün, Mesih’in Tanrısallığına karşı çıkan veya anlama zorluğu çeken birçok insan vardır. Bunlardan bazılarını bu bölümde Kutsal Yazılar ışığında kısaca ele alacağız.

Mesih İsa, “Baba benden üstündür” demiştir (Yuhanna 14:28).Mesih’in tanrısallığına karşı duran birisi, “Bu ayet Mesih’in Tanrı’nın altında olduğunu gösterir” diyebilir.

Mesih İsa’nın, yeryüzünde kul özünde bulunarak yaptığı hizmette, derece olarak Baba’dan aşağı olduğu doğrudur. Böyle bir derece, O’nun tanrısal doğasını reddetmez. Aynı bölümde Mesih İsa, Filip’e şöyle der: “Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun?” (Yuhanna 14:8-9). Bu söz, hem İsa’nın ve hem de Baba’nın doğalarının bir olduğunu gösterir. Mesih’i görmek, Tanrı’yı görmek anlamına geliyordu. Bu sebeple, Mesih İsa’nın Baba’nın üstünlüğüyle ilgili sözleri, yeryüzünde bulunduğu geçici durumdan dolayıdır.

Burada Arthur W. Pink’in “Exposition of the Gospel of John” (Yuhanna İncili’ninYorumu) adlı eserinden bir alıntı yapacağız:

“Babam benden üstündür.” Mesih’in tanrısallığını ve Tanrı’yla olan eşitliğini reddeden ‘Üniteryanlar’ın en çok kullandıkları ayet budur. Kurtarıcı, öğrencilerine Baba’ya gittiği için sevinmeleri gerektiğini söylemiş ve daha sonra, ‘Babam benden üstündür’demiştir.

Bunu inceleyerek zorluğu aşabiliriz. Baba’nın Mesih’ten üstün olması, Mesih Baba’ya gitmekte olduğundan, öğrenciler için sevinç kaynağıdır. Bu durum, çelişki yaratan ‘üstün’ kelimesine anlam kazandırır ve bu ayette hangi anlamda kullanılmış olduğunu gösterir. Kurtarıcı’nın, Baha’yla Kendisi arasında yapmış olduğu bu karşılaştırma, Kendi doğasına yönelik değil, o andaki karakterine ve durumuna yönelikti.

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR? Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını...