Mesih İsa’nın Tanrılığı-6

İlk çağ İnanlılar Topluluğu’nun, İsa Mesih’in Tanrısallılığına olan tanıklığı oldukça açıktır. İlk kilise babalarının ve düşünürlerinin yazdıklarına bakarak, bu üstün öğretiye inandıklarını
kanıtlayabiliriz.

Kilise babalarının yazmış oldukları belgelerde Mesih’ten ‘sonsuz,’ ‘beden almış olan Tanrı,’ ‘yaratıcı’ vb. çeşitli tanrısal üvanlarla bahsedilir. Bazılarından alınan örnek alıntılar şöyledir:

Polikarp (İ.S. 69-155): İzmir episkoposu, elçi Yuhanna’nın öğrencilerindendi. Polikarp şöyle yazmıştır; “Rab’bimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve Babası, sonsuz Başkahin’in Kendisi, Tanrı olan İsa Mesih,sizleri imanda güçlendirsin….”

Ignatius (İ.S. 110): Antakya İnanlılar Topluluğu’nun önderidir.Polikarp, Klement, ve Barnaba’yla aynı dönemde yaşamıştır ve Kolose’de şehit edilmiştir. Efesliler’e yazdığı bir mektupta, Mesih’ten “Tanrımız İsa Mesih” olarak bahseder.
Başka bir mektupta İgnatius Polikarp’e şöyle der: “Her iklimin ötesinde, sonsuz ve gözle görünmeyen, fakat bizler için beden alıp bize görünen… bizim uğrumuza acı çeken Mesih’i bekle.”
Daha sonra İzmirliler’den bahsederek Polikarp’e şöyle demiştir: “Mesih’in kanına (Tanrı’ya) inanmazlarsa, onları yargı beklemektedir.”

Irenaeus İ.S. 125-200): Polikarp’ın öğrencisidir. ‘Yanlış Fikirlere Karşı” adlı eserinde (4:10), Musa’nın Mesih’i nasıl gördüğünü ve Musa’nın yanan çalıda görmüş olduğunun Mesih olduğundan bahseder. İrenaeus Mesih’in Baba Tanrı’yla olan ilişkisini şöyle anlatır: “Söz ve Bilgelik, Oğul ve Ruh devamlı O’nunlaydı…’Kendi benzeyişimizde insan yapalım’ diyen de O’ydu.”

 

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR? Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını...