Mesih İsa’nın Tanrılığı-5

TANRI, İSA MESİH’TE İNSAN OLDU
Kutsal Yazılar Mesih İsa’nın hem tam olarak insan, hem de tam olarak Tanrı olduğunu Öğretir. Pavlus, “Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih’te bulunuyor” (Koloseliler 2:9) demiştir. Mesih İsa, tamamen Tanrı ve insan olduğundan dolayı, Baba’yla ve Kutsal Ruh’la eşsiz bir ilişki içerisindedir.

Mesih İsa, doğumunda gönüllü olarak Kendisini Baha’nın yetkisi altına koymayı seçmiştir. Mesih İsa bu şekilde davrandı, çünkü Tanrı’nın planına göre böyle olması gerekiyordu. Pavlus bunu Filipililer 2:5-8’de şöyle açıklamaktadır: “Mesih İsa’da olan düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak, kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.” Mesih İsa’nın Tanrı’ya eşitliğini bıraktığını belirten söz, O’nun başlangıçta Tanrı’ya eş olduğunu gösterir. (Burada Grekçe ‘eşitlik’ anlamına gelen kelime ‘isos’, geometride eşit açılı üçgenleri tanımlamak için de kullanılır).

Filipililer’de okumuş olduğumuz ayetler, Mesih İsa’nın iki şekilde var olduğunu öğretir: Tanrı olarak (a. 6) ve sonra kul özünde (a. 7), “insan benzeyişinde”. Pavlus, Mesih İsa’nın insan benzeyişinde kul özü almasını beklenmeyen bir şey olarak vurgular, çünkü Tanrı insan olmuştur. Mesih İsa Tanrı’ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak olarak görmedi. Yeryüzündeki yaşamını, Babası’nın gücüyle yaşamıştır. Tanrı’nın Oğlu Baba’ya itaat edip insan oldu ve gönüllü olarak Tanrı’ya itaatin en üst derecesini yerine getirdi: Kendisini dünyanın günahları uğruna kurban etti.

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR? Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını...