Mesih İsa’nın Tanrılığı-10

MESİH’İN TANRISALLIĞI ÜZERİNE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER

Bazı dini sistemlerin, İsa Mesih’in tanrısallığına nasıl yaklaştıklarını özetlemenin faydalı olacağına inanıyoruz. Bu konu üzerine daha ayrıntılı bir araştırma yapmak isteyenler,Josh McDowell ve Don Stewart’ın yazmış olduğu ‘Handbook of Today’s Religions’ (Günümüz Dünya Dinleri El Kitabı) serisine başvurabilirler.

Agnostik

‘Agnostik’ kelimesi, iki bileşik Grekçe kelimeden gelir. ‘A’ olumsuzluk anlamı taşıyan ‘yok, hayır’ anlamındadır. ‘Gnosis’ kelimesi ise ‘bilgi’ anlamına gelir. Agnostiğin tanımını şöyle
yapabiliriz: Tanrı’nın var olup olmadığının bilinemeyeceğini iddia edenlere agnostik denir. Aynı şekilde, Mesih’in de Tanrı olup olmadığının bilinemeyeceğini iddia ederler.

Ateist

‘Ateist’ kelimesi de iki Grekçe kelimenin birleşiminden türemiştir. Bunlar ‘yok, hayır’ anlamına gelen ‘A’ ve ‘Tanrı’ anlamına gelen ‘theos’ kelimeleridir. Ateistler Tanrı’nın olmadığına inanırlar.

Bahai

Bahai inancı, dünya tarihinde birçok dinin, insanları Tanrı’ya yönlendirmiş olduğunu öğretir. Tanrı başta İsa olmak üzere Buda’yı,Musa’yı, Krişna’yı, Zerdüşt’ü, Muhammed’i… vb. kullanmıştır. Bahailer Baha’u’llah’ın Tanrı’nın son peygamberi olduğunu ileri sürerler.

Üniter Birlik

Bay ve Bayan Charles Fillmore tarafından kurulan Üniter Hıristiyanlık Okulu, Hıristiyan Bilim inancına yakındır. Kişisel olmadığına inanılan Tanrı, ‘Yaşam’ veya ‘Tanrısal İlkedir.’ Günah; olumsuz düşünce, İsa; insan ve Mesih ise tanrısal fikir olarak tanımlanır. Kutsal Kitap’a alegorik (benzetme) bir kitap olarak bakılır. Üniterlerin Metafizik Sözlüğü’ne göre, Kutsal Kitap gerçeği ve uygun düşünmeyi öğrenmek için yorumlanabilir.

Subscribe to
Hayatın Anlamı

Or subscribe with your favorite app by using the address below

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Mesih İsa’nın Tanrılığı-10

MESİH'İN TANRISALLIĞI ÜZERİNE ÇEŞİTLİ GÖRÜŞLER Bazı dini sistemlerin, İsa Mesih'in tanrısallığına nasıl yaklaştıklarını özetlemenin...