Diriliş Gerçeği-5

Mesih’in farklı kişilere olan birçok görünüşlerini çevreleyen gerçeklerle bu halüsinasyon teorisi uyum sağlayabilir mi?
“Halüsinasyon” kelimesi “aklın kendi başına gezinmesi, boş konuşma, gevezelik etme” anlamına gelen Latince “alucination” teriminin İngilizceleştirilmiş bir şeklidir. “Halüsinasyon” kelimesi, 19. yüzyıla kadar psikoloji ve tıpta teknik bir terim olarak kullanılmamıştır. Doktor Sarbin ve doktor Juhaz, “halüsinasyon” kelimesinin muhtemelen 19. yüzyıldan günümüze kadar hiç değiştirilmeden gelmiş olan psikoloji terimleri arasında tek olduğunu vurgulamaktadırlar.
Amerikan Psikiyatri Derneği’nin resmi sözlüğü “halüsinasyon” kelimesini, “gerçek bir dış uyarıcının var olmaması durumunda sahte bir duygusal algılama” olarak tanımlamaktadır.Psikiyatri Sözlüğü bunu şu şekilde açıklamaktadır: “Bir dış nesnenin var olmaması durumunda gösterilen algılama.” Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Psikoloji Bölümü’nden Dr. J.P. Brady’nin yazdığı “The Verdicality of Hypnotic Visual Hallucinations” (Hipnotik Görsel Halüsinasyonun Hükümleri) başlıklı bir makalesinde bunu “objektif olarak var olmayan nesnelerin veya ışık huzmelerinin algılanması” olarak tanımlıyor.
Bu gibi çeşitli açıklamaların ve de psikolojik ve tıbbi gözlemlerin hepsi,halüsinasyonun bağlantılı dışsal bir objenin olmadığı bir durumda, görsel bir görüm hareketi olduğu konusunda fikir birliğindeler. Optik sinirler herhangi bir dış ışık dalgası veya eter titreşimiyle uyarılmamış, ama içsel bir psikolojik nedenle uyarılmışlardır.188 Doktor Sarbin ve Juhaz şu konuda görüş birliğine varmışlardır; “karar veren kişinin bakış açısından,halüsinasyon gören kişi hayal görmekte, ama gerçekten gördüğünü iddia etmektedir; var olmayan uyarıcıya bir karşılık vermektedir.”
Halüsinasyon teorisi neden bu kadar zayıf? Öncelikle, birçok psikiyatrisin ve psikoloğun kabul ettikleri bir halüsinasyonun olması için gerekenler çeşitli şartlarla uyuşmamaktadır. Bu temel şartlara göre, Mesih’in görünüşlerinden halüsinasyon olarak bahsetmek anlamsızdır.
Halüsinasyon konusunda ilk prensip, genellikle sadece belirli türdeki insanların halüsinasyon gördüğü ve bu kişilerin,çoğunlukla ya paranoyak ya da şizofren olduğudur. Halüsinasyon, bunların arasından en çok şizofren olanlarda daha çok görülür.Bununla birlikte Yeni Antlaşma’da farklı geçmişlere sahip, farklı ruh hallerinde olan ve farklı düşünen çeşitli insanlar mevcuttur.

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR? Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını...