Diriliş Gerçeği-4

Boş bir mezarın olduğu gerçeğini kabul eden hem Roma hem de Yahudi kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar, Yahudi tarihçi Josephus’tan tutun da, Toledoth Jeshu diye adlandırılan beşinci yüzyıl Yahudi el yazmalarına kadar çeşitlilik göstermektedir. Maier bununla ilgili şöyle diyor: “En kuvvetli tarihsel kanıtlardan olan düşmana ait bir kaynaktan olumlu bir delil. Bunun asıl anlamı; eğer bir kaynak, kendisinin taraf olmadığı bir gerçeği kesinlikle kabul ederse, o zaman bu gerçektir.”
Mezarın boş olduğunu iddia eden ilk karşı görüş, bedeni elçilerin çaldığı görüşüdür.Sanhedrin’in üyelerinden olan Gamaliel’in ileri sürdüğü fikre göre, ilk Hristiyanlık hareketi Tanrı tarafından yapılmıştır; eğer mezar boş olmasaydı ya da Sanhedrin Mesih’in bedeninin nerede olduğunu bilseydi bunu yapamazdı.
Justin Martyr bile Dialogue with Trypho (Trypho ile diyalog) eserinde, Yahudi yetkililerinin boş mezar hikayesini etkisiz hale getirmek için, O’nun takipçilerinin bedeni çalmış olduğu iddiasıyla Akdeniz dünyası boyunca özel temsilciler gönderdiklerini nakletmektedir. Eğer mezar dolu olsaydı, neden Yahudi yetkilileri Roma’lı nöbetçilere rüşvet verip “çalınmış beden” açıklamalarını yayma gereği duymuş olsunlar?
Tarihçi Ron Sider şu sonuca varmıştır: “Eğer Hristiyanlar ve onların Yahudi düşmanları, mezarın boş olduğu konusunda görüş birliğindeyseler, mezarın tarihsel bir gerçek olarak boş olduğu gerçeğini kabul etmek dışında bir seçeneğimiz kalmamaktadır.”
Tom Anderson, California Trial Lawyers Association of Trial Lawyers of America (Amerika Duruşma Avukatlarına bağlı Kaliforniya Duruşma Avukatları Derneği)’nin kurucu başkanı, diyor ki: “Mesih’in ölümden dirilmemiş olduğunu varsayalım. Yazılı kayıtlarda bulunan yüzlerce kişiye görünüşünün sahte olduğunu varsayalım. Ortaya bir soru atmak istiyorum. Sizce bu kadar iyi ilan edilmiş olan bir olayda bir tarihçinin, bir şahidin, bir muhalifin Mesih’in bedenini mezarda gördüğünü tarihsel kayıt olarak kaydetmesi mantıklı olmaz mıydı: ‘Dinle, mezarı gördüm – boş değildi! Bak, oradaydım, Mesih ölümden
dirilmedi. Aslında Mesih’in bedenini gördüm.’ Konu diriliş karşıtı tanıklığa gelince tarihin sessizliği sağır edicidir.

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-5

BİR YALAN UĞRUNA KİM ÖLEBİLİR? Mesih inancına yapılan en büyük saldırılarda sık sık göz...