Diriliş Gerçeği-3

“İnsanlık tarihinde hiçbir duruşma, iki bin yıl kadar önce kendisini izleyen küçük bir kalabalıkla Kudüs’e girip tutuklanan ve suçlanıp öldürülen bir Yahudi din önderinin duruşması kadar anlık sonuçlara sahip olmamıştır. Tarihte İbrani şair Moraştili Mika, Grek filozof Sokrat, İtalyan bilim adamı Galileo ve Hollandalı Yahudi filozof Spinoza’nın aforoz edilmesi gibi iz bırakmış bir çok duruşma vardır. Yine de bunların hiç birisi insanların yaşamında Nasıralı İsa Mesih’in duruşması ve ölümü gibi kesin değişikliklere neden olmamışlardır.” Robert Gordis A.B.D. Yahudi Teoloji Okulu
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1 – Duruşma
İsa Mesih yargılanmak üzere Pontius Pilatus’un önüne çıkarıldı. Elimizde bulunan tüm deliller Pontius Pilatus’un acımasız bir despot olduğunu göstermektedir. Ünlü Yahudi tarihçi Filo’ya göre, Pontius Pilatus bir çok kişiye acımasız davranan ve “yargısız infaz eden” bir kişidir.
Pilatus’un Arkeolojik Onayı
1961 yılına kadar Pontius Pilatus’la ilgili elimizde bulunan tek bilgi metinsel bilgiden ibaretti. İki İtalyan arkeoloğu Filistin’in Roma başkenti olan Sezariye liman şehrinde kazı çalışmalarında bulundu. Kazı sırasında Latince yazılmış olan bir yazıt buldular. Antonio Frova bu yazıtı çevirdiğinde yazıtın şöyle yazılmış olduğunu gördü: “Yahuda’nın en yücesi olan Pilatus Tiberyum’u Sezariye’lilere sunmaktadır.” Pilatus’un gerçekten yaşamış olduğunu gösteren ilk arkeolojik bulgu buydu.
Altı Duruşma
İsa Mesih’in altı duruşmadan geçmiş olduğunun farkına varmalıyız. Birincisi başkâhin Hanan’ın önünde; diğeri Kayafas’ın önünde;88 üçüncüsü Yüksek Kurul’un önünde;dördüncüsü Pilatus’un önünde; beşincisi Hirodes’in önünde ve altıncısı da tekrar Pilatus’un önünde gerçekleşmiştir. Bu duruşmaların üçü Yahudilerin önünde, üçü de Roma’lıların önünde yapılmıştır.
Neden herkes bu adam üzerinde yoğunlaşmıştı? Yahudi ve Roma’lı otoriteler Mesih’in serbest bırakılmamasıyla ilgili nedenlere sahiptiler.

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR? Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını...