Diriliş Gerçeği-2

AÇIK GÖZLEMLER

“Tarihte bu kadar mükemmel bir şekilde metinsel ve tarihsel kanıta sahip olan ve başka hiç
bir yerde görülmeyen tarihsel verilerin bulunduğu bu belgenin karşısında kararsız kalınamaz.Dürüst bir araştırmacı böyle bir kaynağı göz ardı edemez. Hristiyanlığın tarihsel verilerine karşı olan şüphecilik, mantık dışı bir temele dayanmaktadır.”
Clark Pinnock
Hermenötik (Yorum) Profesörü
McMasters Üniversitesi
Toronto
Hristiyanlığın dayanaklarını çürütme girişiminde dirilişle ilgili olarak daha önce hiç görmemiş olduğum dokuz açık gözlemle karşılaştım.
GÖZLEM 1 – Tarihin Tanıklığı
Diriliş üzerindeki araştırmama başlamadan önce bu konuda ne kadar çok tarihsel, belgesel ve yasal kanıtların bulunduğundan haberim yoktu.

Roma Tarihi Uzmanı
Oxford Üniversitesi tarih profesörlerinden, üç ciltlik “Roma Tarihi” adlı kitabın yazarı olan Profesör Thomas Arnold, tarihsel gerçekleri anlamakta delillerin değerini çok iyi kavramıştır.Bu ünlü tarih profesörü şöyle demiştir: “Yıllarca geçmiş zamanların tarihini araştırıp,tarihsel olayların delillerinin geçerli olup olmadığını inceledim. İnsanlık tarihinde Mesih’in ölüp dirilmiş olduğu gerçeğinden daha gerçek, tamamıyla inandırıcı delillerin bulunduğu başka bir tarihsel olayla karşılaşmadım.”
Metinsel Eleştirmen
İngiliz bilim adamı Foss Wescott ise şöyle demiştir: “Tüm delilleri bir araya getirecek olursak hiçbir tarihsel olayın Mesih’in dirilişiyle ilgili delillerden daha iyi bir delile sahip olmadığını görürüz.”
Tarih Profesörü
Western Michigan Üniversitesinde tarih profesörü olan Prof. Dr. Paul L. Maier şu sonuca varmıştır: “Deliller dikkatlice, doğru bir şekilde ve tarih biliminin kurallarına göre tartılırsa, ilk Diriliş gününün sabahı İsa’nın öldükten sonra koyulmuş olduğu mezarın boş olduğu görülecektir. Bu bildiriyi çürütecek hiç bir belge, arkeolojik kanıt veya tanıklık bulunmamaktadır.”

İsa Mesih Seni SEVİYOR

Sana olan sevgisinden ötürü, günahlarına karşılık Kendi canını çarmıhta kurban sunusu olarak sunduğunu biliyor muydun! Bunun hakkında daha fazla öğrenmek ister misin ?

EnSon Epizotlar

Marangozdan da Öte-6

ÖLÜ BİR MESİH NE İŞE YARAR? Aslına bakılırsa birçok insan iyi nedenler uğruna canını...